Бизнес Коуч

Защо да посетите курса „Бизнес Коуч“:

Бизнес коучът е професионалист, специализиран в постигането на бързи и устойчиви резултати. Работи в непосредствена близост с организацията-клиент, като участва активно в разработването на планове и програми, за постигането на ефикасни решения.

Актуалните видове намеса на Бизнес коуча, застъпени в тренинга, покриват основно три аспекта, според специфичните нужди на компанията:
 • Външен коучинг
 • Вътрешен коучинг
 • Коучинг умения за мениджъри
След тренинга ще можете уверено да прилагате основни практически умения за:
 • Подкрепа към мениджмънта в дефиниране стратегическите цели в компанията и в управление плана на действие за тяхното постигане
 • Увеличаване продуктивността и конкурентоспособността на компанията
 • Управление процесите за вземане на решения
 • Оптимизиране вътрешната комуникация
 • Решаване на критични ситуации
 • Въвеждане и имплементация на организационни промени
 • Определяне на бъдещи перспективи и премахване на пречки за постигането им
 • Представяне на конструктивна обратна връзка
Тренингът е особено полезен за:
 • Лидери и ключови служители, развиващи екипи, както и своите умения в управлението на персонал
 • Мениджъри, желаещи да управляват и развиват дългосрочно своите екипи
 • Управляващи проекти за организационни промени
 • Специалисти Човешки ресурси, отговорни за запазване и развитие на талантите в организацията
 • Бизнес предприемачи

Този тренинг се базира на многобройни практически упражнения, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на коучинга и неговите приложения.

 • Участниците получават сертификат след всеки курс, част от сертификационната програма на БКА
 • Сертификат „Бизнес Коуч“ се получава след полагане на изпит по конкретен казус от съответното Коучинг направление. Менторинг програма и изпит се уточняват индивидуално и включва работа на място с реални клиенти.
 • Можеш да специализираш в едно от направленията като попълниш регистрационната форма. 
Дати: 7, 8 и 9 Юли 2017, гр. София
Продължителност: 3 дни
Час на провеждане: 10:00-17:00 ч.
Лектори: Лора Арнаудова
Цена: 450 лв.
Запиши се за тренинг
Този тренинг е подходящ и в комбинация с
Професионален коуч, Коучинг практика и НЛП Практик
Тренингите на Българска Коучинг Академия могат да бъдат записани индивидуално или като част от сертификационна програма за „Личен коуч“, „Бизнес коуч“ или „Спортен коуч“.